Nordea Tech & Medtech seminarium

Investor seminar

Tobiis VD Henrik Eskilsson ger en presentation av Tobii och uppdatering kring marknadsutveckling och händelser i bolaget.

För intresseanmälan, kontakta Nordea.

När

Var

Stockholm