Tyst period Q2 2018

Tyst period

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q2 2018 publiceras den 20 juli och den tysta perioden börjar den 20 juni.

När