Tyst period Q3 2018

Tyst period

Den tysta perioden inför delårsrapporten för Q3 2018 är den 25 september – 25 oktober. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress.

När