Tobii financial report illustration

Tobiis årsredovisning 2018

Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 publiceras den 10 april 2019. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

När

Var

Online