Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2018 kommer att publiceras den 6 februari 2019. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Sidan kommer att uppdateras med mer detaljer inför rapporten. 

 

Media- och IR-kontakt

Sara Hyléen, Corporate Communications Director
Sara Hyléen
Director of Corporate Communications & Investor Relations, Tobii AB

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41