Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2018 kommer att publiceras den 6 februari 2019. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Tid

Onsdagen den 6 februari 2019 kl. 14.00

Telefonnummer etc.

SE     +46 (0)8 5069 2180 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 125 581)
NO    +47 2396 0264 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 51874)
DK    +45 32 72 80 42 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 71 80 97)
FI      +358 (0)9 4245 0806 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 773 496)
UK    +44 (0)2071 928000 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 376 7922)
US    +1 631-510-7495 (lokalt avgiftsfritt nummer US/CA: 1866-966-1396)

Deltagarkod: 4775826

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Lyssna på webbpresentationen

IR-kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15