Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-september 2019

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2019 kommer att publiceras den 24 oktober 2019. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Tid

Torsdagen den 24 oktober 2019 kl. 13.00

Telefonnummer etc.

SE +46 (0)850 692 180 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 125 581)
NO +47 239 60 264 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 51874)
DK +45 32 72 80 42 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 71 80 97)
FI +358 (0)942 450 806 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 773 496)
UK +44 (0)844 571 8892 (lokalt avgiftsfritt nummer:0800 3767 922)
US +1 631 510 7495 (lokalt avgiftsfritt nummer: US/CA: +1 866 966 1396)

Deltagarkod: 9187940

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15