Redeye seminarium

Investor seminar

Tobiis VD Henrik Eskilsson ger en presentation av Tobii och uppdatering kring marknadsutveckling och händelser i bolaget.

Du hittar webcasten från seminariet här

När

Var

Stockholm