Tyst period Q1 2019

Tyst period

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q1 2019 publiceras den 26 april och den tysta perioden börjar den 26 mars.

När