Tyst period Q3 2019

Tyst period

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter investerare, analytiker och finanspress enbart i undantagsfall. Delårsrapporten för Q3 2019 publiceras den 24 oktober och den tysta perioden börjar den 24 september.

När