Årsstämma 2020

Bolagsstämma

Årsstämman för 2020 kommer att äga rum den 12 maj 2020 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

När

Var

Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm