Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2019 kommer att publiceras den 6 februari 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Sidan kommer att uppdateras med mer detaljer inför rapporten. 

Tid

Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 13.00 

Telefonnummer etc.

SE     +46 (0)8 506 92 180 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0200 125 581)
NO    +47 239 60 264 (lokalt avgiftsfritt nummer: 800 51874)
DK    +45 32 72 80 42 (lokalt avgiftsfritt nummer: 80 71 80 97)
FI      +358 (0)9 4245 0806 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 773 496)
UK    +44 (0)844 571 8892 (lokalt avgiftsfritt nummer: 0800 376 7922)
US    +1 631-510-7495 (lokalt avgiftsfritt nummer US/CA: 1866-966-1396)

Deltagarkod: 1698032

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Lyssna på webbpresentationen

 

IR-kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15