Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2019 kommer att publiceras den 6 februari 2020. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska. 

Sidan kommer att uppdateras med mer detaljer inför rapporten. 

 

IR-kontakt

Ola Elmeland IR contact
Ola Elmeland
Investor Relations Manager

ola.elmeland@tobii.com
+46 73 440 98 62