Tyst period Q4 2019

Tyst period

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q4 2019 publiceras den 6 februari och den tysta perioden börjar den 6 januari.

När