Tyst period Q2 2020

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q2 2020 publiceras den 19 augusti och den tysta perioden börjar den 1 juli.

När