Tyst period Q3 2020

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter investerare, analytiker och finanspress enbart i undantagsfall. Delårsrapporten för Q3 2020 publiceras den 29 oktober och den tysta perioden börjar den 29 september.

När