Årsstämma 2021

Årsredovisning

Årsstämman för 2021 kommer att äga rum den 18 maj 2020 klockan 17.00 på Tobii’s kontor, Karlsrovägen 2D,182 53 Danderyd. Deltagande via webcast är möjligt. Mer info delges i januari 2021.

När