Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2020 kommer att publiceras den 4 februari 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15