Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2020 kommer att publiceras den 4 februari 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson och interim CFO Linda Tybring presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Detaljer

Vänligen försäkra dig om att du är ansluten till presentationen genom att logga in via Microsoft Teams några minuter innan presentationen börjar. Det finns ingen möjlighet att ringa in till webbpresentationen via vanlig telefon.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig via Tobiis hemsida. Där kommer även bokslutskommunikén och en inspelning av webbpresentationen att finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen.

Välkommen!

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15