Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2020 kommer att publiceras den 4 februari 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson, interim CFO Linda Tybring och CFO Magdalena Rodell Andersson presenterar och kommenterar rapporten. 

Presentationen hålls på engelska.

Detaljer

Relaterade dokument

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+44 (0) 74 94 074 006