Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-september 2021

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-september 2021 kommer att publiceras den 28 oktober 2021. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens

Tobiis VD och CFO kommenterar rapporten. Mer information kommer närmare eventet.

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15