Extra bolagsstämma oktober 2021

Den extra bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 25 oktober 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud.

När

Var

Online

Detaljer om extra bolagsstämma oktober 2021

Kallelse

Tobii välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

För mer information om röstning och registrering vänligen se Relaterade dokument eller kontakta IR@tobii.com

Denna sida kommer att uppdateras närmare eventet.