Tyst period Q4 2020

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q4 2020 publiceras den 4 februari och den tysta perioden börjar den 4 januari.

När