Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2021 kommer att publiceras den 8 februari 2022. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15