Tobii financial report illustration

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2021 kommer att publiceras den 8 februari 2022. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens

Tobiis VD och koncernchef Anand Srivatsa och CFO Magdalena Rodell Andersson presenterar och kommenterar rapporten.

Presentationen hålls på engelska.

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+44 (0) 74 94 074 006