Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för perioden januari-december 2022 kommer att publiceras den 7 februari 2023. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens

Tobiis VD och CFO kommenterar rapporten. Mer information kommer närmare eventet.

IR kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15