Tobii financial report illustration

Tobiis årsredovisning 2017

Årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 ska publiceras den 12 april 2018. Rapporten omfattar verksamhetsöversikt, finansiella rapporter, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport.

När

Var

Online