Årsstämma 2018

Bolagsstämma

Tobii AB kommer att hålla sin årsstämma den 8 maj 2018. Tid och plats kommer att kommuniceras minst fyra veckor innan stämman.

När

Var

Stockholm