Tobii financial report illustration

Delårsrapport januari-mars 2018

Delårsrapport

Delårsrapporten för perioden januari-mars 2018 kommer att publiceras den 26 april 2018. En telefonkonferens för investerare, analytiker och press planeras att hållas samma dag.

När

Var

Online

Telefonkonferens och webbpresentation

Tobii presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid

Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00

Telefonnummer etc.

SE      +46(0)8 50 65 39 33 (national toll free: 0200 883 443)
NO     +47 23 50 04 85 (national toll free: 800 56 052)
DK     +45 32 71 16 64 (national toll free: 80 70 35 66)
FI       +358(0)9 23 10 16 19 (national toll free: 0800 772 219)
UK     +44(0)20 34 27 19 22 (national toll free: 0800 279 4842)
US     +1 646 254 33 74 (national toll free: 1877 280 34 59)

Deltagarkod: 1090359

Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

IR-kontakt

Sara Hyléen, Corporate Communications Director
Sara Hyléen
Director of Corporate Communications & Investor Relations, Tobii AB

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41