Tyst period Q3 2016

Tyst period
Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q3 2016 publiceras den 27 oktober och den tysta perioden börjar den 27 september.

När