Tyst period Q3 2017

Tyst period

Tobii tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar företagets representanter inte investerare, analytiker och finanspress. Delårsrapporten för Q3 2017 publiceras den 26 oktober och den tysta perioden börjar den 26 september.

När