Obligationen

2019/2022 Obligationslånet

Den 27 september 2021 har Tobii AB (publ) formellt utnyttjat sin rätt till frivillig förtida inlösen av 2019/2022-obligationerna i enlighet med klausul 11.3. Likviddagen för förtida inlösen förväntas vara den 21 oktober 2021.

Pressmeddelande

Den 10 februari 2020 meddelade Tobii AB (publ) att det framgångsrikt rest 150 miljoner kronor genom en emission av ytterligare obligationer under sitt existerande 2019/2022 obligationslån.

Investor presentation (EN)

Pressmeddelande

Den 19 mars 2019 offentliggör Tobii AB (publ) obligationsprospektet och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm.

Tobii Bond Prospectus March 19 2019 (EN)

Pressmeddelande

14 februari 2019 meddelade Tobii AB (publ) att det framgångsrikt har rest 300 miljoner kronor genom en emission av 3-åriga seniora säkerställda obligationer under en låneram om 600 miljoner kronor med förfall i februari 2022.

Villkor (EN)

Pressmeddelande

6 februari 2019 meddelade Tobii (publ) att Bolaget avser att utreda förutsättningarna för att emittera ett obligationslån. Tillkännagivandet gjordes i samband med Bokslutskommunikéen.

Bokslutskommuniké 2018

Relaterad information

Prenumerera på information

Registrera dig och få de senaste nyheterna i form av pressmeddelanden och finansiella rapporter via epost och/eller sms. 

Privacy Policy

Språk

Informationstyp