Hur man effektivt bygger kundrelationer under en kris

Tobii Group
Nyheter

Beteende online har förändrats under den pågående coronakrisen och vår nya livsstil handlar primärt om att stanna hemma. Men när ett och samma ämne dominerar världen kan det vara utmanande för varumärken att nå ut med sina budskap.

I en eyetracking-studie utförd online av Tobii Pro Insight, undersöktes vilka faktorer som hjälper e-handelsplattformar, reseföretag och konsumentvarumärken att lyckas nå sina kunder och påverka deras avsikter.

En av insikterna från undersökningen är att konsumenters uppfattning och planerade framtida beteenden påverkas av kontextbaserade budskap på webben där både innehåll och placering är viktiga faktorer.

För mer information och studien i sin helhet, besök: https://campaign.tobiipro.com/crisis-messaging

Kontakt

Kontakt

press@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.