Message Banking nu tillgängligt i Snap

Tobii Group
Nyheter

Message Banking är ett projekt mellan Tobii Dynavox och Boston Children’s Hospital Department of Otolaryngology, med målet att skapa en kostnadsfri och öppen meddelandebank för personer som riskerar att förlora sin röst. Det kan exempelvis användas av en person som diagnostiserats med ALS medan denne fortfarande har sin naturliga röst kvar, eller för någon som vill spara sin röst inför en operation som tillfälligt eller permanent gör att talförmågan går förlorad.

Tobii Dynavox har nu utvecklat nya funktioner i sin symbolbaserade kommunikationsmjukvara Snap Core First som gör det enklare att importera och använda sparade meddelanden. Funktionerna har sedan tidigare varit tillgängliga i Communicator 5, Tobii Dynavox kommunikationsmjukvara för personer som är, eller är på väg att bli, läs- och skrivkunniga. Genom att addera funktionerna till Snap Core First får fler personer nu en förenklad och lättare tillgång till att spara och använda sin röst.

För mer information om Message Banking, besök: https://www.tobiidynavox.com/sv/software/webbaserade-losningar/message-banking-2/

Kontakt

Kontakt

press@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.