Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Tobii AB har ökat med 437 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 88 140 033 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 639 626,28 SEK.

Ökningen av antalet aktier tillkommer till följd av inlösen av optioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Bland annat har Tobiis VD Henrik Eskilsson därigenom ökat sitt aktieinnehav i bolaget från 4 001 433 till 4 204 268 aktier.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2016, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.