Tobii Dynavox lanserar Snap Scene, en app för barn med kommunikationssvårigheter

Tobii Dynavox
Pressmeddelande

Stockholm, 20 juni 2016 – Tobii Dynavox introducerar Snap Scene™, en fotobaserad app för kommunikation och språklärande. Forskning visar att barn med kommunikationssvårigheter redan så tidigt som från sex månaders ålder kan få stor nytta av kommunikationsstöd som gör det möjligt för dem att interagera och vara delaktiga här och nu. Det står också klart att dessa barn löper större risk att utveckla långvariga kommunikationssvårigheter om de inte får hjälp tillräckligt tidigt. 

Snap Scene är anpassad för barn som befinner sig i ett tidigt skede av språkutveckling och som ännu inte talar eller som riskerar att utveckla kommunikationssvårigheter. Appen är baserad på forskning vid Penn State University i USA och adresserar de kommunikationsbehov barn har i det kritiska skede av sin utveckling då språket uppstår. Syftet med Snap Scene är att bidra till en positiv språkutveckling och motverka livslånga svårigheter.

– Vår vision är att ge alla en röst och förutsättningar för kommunikation, från tidig ålder och genom hela livet. Snap Scene har utvecklats för att hjälpa barn att ta de första stegen mot att utveckla mer avancerad kommunikationsförmåga och läskunnighet och kan bli en viktig språngbräda i ett centralt skede i ett barns liv, säger Fredrik Ruben, affärsområdeschef på Tobii Dynavox.

Styrkan i Snap Scene ligger i dess enkelhet – ta en bild, rita en ring runt något på bilden och spela in ett budskap. Det gör att föräldrar kan lägga fokus på sådant som intresserar deras barn för tillfället. Ögonblick i vardagen blir roliga och motiverande tillfällen att lära sig saker genom att nya ord och begrepp kan introduceras på ett konkret sätt.

I samband med lanseringen släpper Tobii Dynavox också gratis-appen Tobii Dynavox Pathways. Den ger professionella råd till föräldrar, lärare och terapeuter om hur de kan påverka barns språkutveckling på bästa sätt med hjälp av Snap Scene.

Snap Scene finns tillgänglig på åtta språk: engelska, franska, tyska, danska, holländska, svenska, norska och spanska. Den finns för iPad (iOS) och Windows för motsvarande 49,99 USD. iPad-appen kan laddas ner via iTunes och Windows-versionen finns på www.mytobiidynavox.com. En gratis prova-på-version finns på samma ställen.

Se hur Snap Scene och Tobii Dynavox Pathways fungerar på www.tobiidynavox.com/snap-scene. 

Kontakt

Kontakt
Thomas Nordén, Marketing Manager, Tobii Dynavox, tel: 070-615 55 92, e-post: thomas.norden@tobiidynavox.com

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, Tobii Group, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.