Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Stockholm – 29 juli 2016 – Antalet aktier och röster i Tobii har ökat med 90 000 till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 87 703 033 aktier och röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 636,454.997775 SEK.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juli 2016, kl. 08.00.

Kontakt

Kontakt:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.