Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Efter genomförd företrädesemission har antalet aktier och röster i Tobii AB under januari 2017 ökat med 8 814 003. 

Tobii offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 december att den företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december 2016, fulltecknades och 8 814 003 nya aktier emitterades. Dessa aktier infördes i den av Euroclear Sweden förda aktieboken i januari 2017. Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Tobii till 96 954 036. Till följd av företrädesemissionen har aktiekapitalet ökat med cirka 63 962,63 SEK och uppgår till 703 588,87 SEK.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2016, kl. 08.00.

Kontakt

Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har drygt 700 anställda. Läs mer på www.tobii.com.