Tobii Pro förvärvar återförsäljaren Acuity ETS och konsultverksamheten Acuity Intelligence i Storbritannien

Tobii Group
Pressmeddelande

Tobii har ingått avtal om att förvärva Acuity ETS, den största återförsäljaren av Tobii Pros undersökningsverktyg, och Acuity Intelligence, en undersöknings- och konsultverksamhet inom neurovetenskap. Syftet med förvärvet är att stärka Tobii Pro genom direktförsäljning av produkter och tjänster i Storbritannien. Verksamheterna kommer att integreras i Tobii Pro, som är världsledande inom eyetracking för forskning och undersökningar.

Acuity är baserat i Storbritannien och servar akademiska kunder och företag inom olika branscher med eyetracking-lösningar för beteendestudier. Konsultverksamheten Acuity Intelligence har bred erfarenhet av olika undersökningsmetoder för att studera beteende och utför eyetracking-studier åt företag med stora varumärkesportföljer. Genom förvärvet får Tobii Pro ett kontor i Storbritannien och etablerar direktförsäljning i ytterligare en av sina primära marknader. Tobii Pro får också möjlighet att expandera sin konsultverksamhet Tobii Pro Insight som kommer att kunna serva de många varumärken som har sina globala huvudkontor i Storbritannien. I förvärvet ingår även en analysmjukvara för eyetracking-studier i VR-miljöer.

– Acuity har jobbat nära tillsammans med Tobii Pro sedan 2008 och har djup kunskap om våra eyetracking-produkter och den lokala marknaden. Genom att integrera våra verksamheter avser vi att skapa synergier och öka säljeffektiviteten både vad gäller produkter och tjänster, säger Tom Englund, affärsområdeschef Tobii Pro. Jag är mycket glad att välkomna Acuity-teamen till Tobii Pro och att fortsätta vår relation, nu som kollegor.

– Vidare så kommer Acuitys analysmjukvara för VR att bli en del av Tobii Pros produktportfölj under 2018. Det kommer att ge våra kunder möjlighet att använda vår lösning för att samla in eyetracking-data för att analysera och visualisera vad människor uppmärksammar i VR-miljöer. Denna helhetslösning stärker vår position och förmåga att möta den kraftigt växande efterfrågan på eyetracking-studier i VR, fortsätter Englund.

Acuity ETS och Acuity Intelligence är baserade i Reading och sysselsätter tillsammans åtta personer. Sammantaget omsatte för de båda verksamheterna var cirka 2 miljoner pund (GBP), motsvarande cirka 22 MSEK under 2016/2017. Enligt avtalet ska förvärvet fullbordas under innevarande månad och processen att integrera verksamheterna kommer att påbörjas omgående. Köpeskillingen avses att erläggas genom kontant betalning ur Bolagets kassa. Ytterligare finansiell information kommer att redovisas i Tobiis delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Kontakt

Cecilia Lago Albright
Cecilia Lago Albright
PR and Communications Manager

cecilia.albright@tobii.com
+46 707 431345
Sara Hyléen
VP Communications and Investor Relations

sara.hyleen@tobii.com
070-916 16 41

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 900 anställda. Läs mer på www.tobii.com.