Tobii offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Tobii AB (publ) (“Bolaget”) emitterade den 21 februari 2019 företagsobligationer om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 21 februari 2022 med en årlig rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent.

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 21 mars 2019. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.tobii.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+46 72 219 82 15

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.