CMA skjuter upp sitt slutliga ställningstagande om Tobii’s köp av Smartbox

Tobii Dynavox
Pressmeddelande
Regulatorisk

Tobii AB (publ) meddelade idag att den brittiska konkurrensmyndigheten CMA har meddelat att de skjuter upp sitt slutliga ställningstagande i utredningen kring Tobii AB:s förvärv av Smartbox Assistive Technology Ltd med upp till åtta veckor.

CMA förväntades komma med sitt slutliga ställningstagande den 25 juli men meddelar nu att de skjuter upp det med upp till åtta veckor. Detta innebär att perioden för utredningen avslutas senast 19 september. Tobii fortsätter arbeta nära CMA i den sista fasen av utredningen.

Bakgrund
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning och uttryckte farhågor om att Tobii’s förvärv av Smartbox skulle kunna leda till minskad valfrihet, bristande innovation och högre priser för personer med behov av kommunikationshjälpmedel i Storbritannien. Tobii har tydligt motsatt sig dessa farhågor och har sedan dess arbetat nära CMA under utredningen. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att granskningen avslutas.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2019 kl.14:45 CEST.

Kontakt

Kontakt

Nils Lindhe, VP Corporate Communications, tel: 0768 94 84 84, e-post: nils.lindhe@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.