Den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT uttalar sig om Tobiis avyttring av Smartbox

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Tobii AB (publ) kommenterar i dag de senaste händelserna gällande förvärvet av Smartbox. Överklagandeinstansen CAT (Competition Appeal Tribunal) kom idag med ett utlåtande om Tobiis överklagan gällande avyttringen av Smartbox. Parallellt med överklagandeprocessen har Tobii fortsatt avyttringen i linje med den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s initiala beslut.

CAT har idag kommit med ett utlåtande att CMA endast var delvis korrekt i sitt beslutsfattande i detta ärende. CAT har nu bett Tobii och CMA om ytterligare inlagor och förväntas utfärda en slutlig order inom de kommande veckorna.

”Tobii kommer nu att granska utlåtandet mer i detalj och fortsätta processen med CAT och CMA. Vi kommer också fortsätta avyttringen av Smartbox och anpassa vår handlingsplan beroende på hur dessa parallella spår utvecklas.”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Bakgrund
I oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) Smartbox Assistive Technology Ltd, ett brittiskt företag inom området kommunikationshjälpmedel.

Efter offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamhet har hållits åtskilda i väntan på slutförandet av CMA:s granskning.

CMA meddelade resultatet av utredningen den 15 augusti och krävde att Tobii avyttrar Smartbox i sin helhet. Tobii överklagade beslutet till CAT.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020 kl.17:30 CET.

Kontakt

Kontakt
Ola Elmeland, Investor Relations, tel: +46 73 440 98 62, email: investor.relations@tobii.com

Nils Lindhe, Vice President Marketing Tobi Dynavox, tel: +46 (0) 768 948484
email:
nils.lindhe@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.