Den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT avslår Tobiis överklagan

Tobii Group
Pressmeddelande

Tobii AB (publ) kommenterar i dag de senaste händelserna gällande förvärvet av Smartbox. Den brittiska överklagandeinstansen CAT (Competition Appeal Tribunal) avslog idag Tobiis överklagan gällande den begärda avyttringen av Smartbox. Parallellt med överklagandeprocessen har Tobii fortsatt avyttringen i linje med den brittiska konkurrensmyndigheten CMA:s initiala beslut.

CAT:s beslut innebär att Tobiis överklagan beträffande CMA:s tidigare beslut avslås och att Tobii skall ersätta delar av CMA:s processkostnader, mindre än 3 MSEK.

”Tobii kommer nu att granska utlåtandet och överväga hur vi går vidare. Vi kommer också fortsätta avyttringen av Smartbox.”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Den fortsatta utvecklingen i ärendet kan följas via CAT:s och CMA:s hemsidor.

Bakgrund
I oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) Smartbox Assistive Technology Ltd, ett brittiskt företag inom området kommunikationshjälpmedel.

Efter offentliggörandet av förvärvet inledde CMA en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamhet har hållits åtskilda i väntan på slutförandet av CMA:s granskning.

CMA meddelade resultatet av utredningen den 15 augusti och krävde att Tobii avyttrar Smartbox i sin helhet. Tobii överklagade beslutet till CAT.

Kontakt

Tobii Group Henrik Mawby
Henrik Mawby
Head of Investor Relations, Tobii

IR@tobii.com
+44 (0) 74 94 074 006

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.