Prospekt för Tobii Dynavox AB har publicerats

Tobii Group
Pressmeddelande

Tobii AB:s (”Tobii”) dotterbolag Tobii Dynavox AB (”Tobii Dynavox”) har idag publicerat ett prospekt avseende upptagande till handel av Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 9 december 2021.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Tobiis (tobii.com/sv/group/investerare/noteringen-av-tobii-dynavox/) och Tobii Dynavox (investors.tobiidynavox.com/sv/pages/the-split/) respektive hemsida.

Tidplan för utdelning och notering av Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm:

30 november 2021: Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och mediarepresentanter
3 december 2021: Sista dag för handel i Tobiis stamaktier inklusive rätt att erhålla stamaktier i Tobii Dynavox
6 december 2021: Tobiis stamaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox
7 december 2021: Avstämningsdag för utdelning av Tobii Dynavox stamaktier
9 december 2021: Beräknad första handelsdag i Tobii Dynavox stamaktier

Kontakt

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii AB, Tel: +46 (0)72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och inriktar sig på applikationsområden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR) och fordonsindustrin. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention – vad vi kallar attention computing. Tobii driver även Tobii Dynavox, världens största leverantör av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. Tobii Dynavox hårdvaror, mjukvaror och omfattande tjänsteutbud möjliggör för personer med funktionsnedsättning att kommunicera och leva mer självständiga liv. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, inklusive 99 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.