Tobii förbereder avknoppning av Tobii Dynavox

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Tobiis styrelse meddelade idag att man genomför en översyn av koncernens struktur och har inlett förberedelser för en utdelning av Tobii Dynavox till Tobiis aktieägare, med efterföljande börsnotering av Tobii Dynavox, i enlighet med reglerna i Lex Asea[1].

Tobiis styrelse anser att en uppdelning av Tobii-koncernen i två delar – en bestående av affärsområdet Tobii Dynavox och en bestående av en sammanslagning av affärsområdena Tobii Pro och Tobii Tech – har potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången för båda företagen, och därigenom skapa betydande aktieägarvärden.

Sedan starten för 20 år sedan har Tobii byggt upp tre starka affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. I dag är vart och ett av dessa affärsområden etablerade världsledare på sina respektive marknader. Den nuvarande strukturen har tjänat Tobii väl och har starkt bidragit till att skapa ett världsledande företag inom både eyetracking-teknik och kommunikationshjälpmedel. Tobiis affärsområden har vuxit och mognat sida vid sida och är idag självständiga och framgångsrika verksamheter, var och en med sin egen unika affärsdynamik. Synergierna mellan Tobii Dynavox och de två andra affärsområdena har gradvis minskat till en mycket begränsad nivå.

"Vi anser att tiden nu är mogen att skapa två separata noterade företag, vilket skulle möjliggöra ökat fokus på respektive affär och göra företagen ännu vassare på att förutse och möta sina kunders behov. Jag är glad att vi nu har nått en punkt där vi är redo att ta detta steg”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii. ”När vi nu inleder det här arbetet ser jag med stor förväntan framemot de möjligheter enkelheten med två separata företag medför, vart och ett med fantastiska medarbetare, som får större befogenheter och organisationer som kan bli ännu mer snabbfotade än idag.”

Styrelsen och ledningen har under många år sett en uppdelning som en naturlig utveckling av bolaget för att maximera potentialen och det långsiktiga aktieägarvärdet. Genom att dela upp Tobii bildas två investeringsalternativ med helt olika profil, båda med spännande framtidsutsikter och med stark attraktionskraft för investerare med olika inriktning och intresse.”, säger Kent Sander, styrelseordförande för Tobii. ”Baserat på en stabil insats under hela pandemin, stark utveckling och goda utsikter för alla verksamheter är vår bedömning att Tobii nu är redo för nästa steg i sin utveckling.”

Under de senaste åren har samarbetet mellan Tobii Pro och Tobii Tech gradvis ökat och det har blivit uppenbart att det finns tydliga fördelar med att dessa affärsområden arbetar närmare varandra. Ledningen och styrelsen bedömer därför att det nu är lämpligt att påbörja arbetet med att integrera dessa två affärsområden.

Anand Srivatsa och Fredrik Ruben är tilltänkta VD:ar i de två fristående företagen
Tobiis VD Henrik Eskilsson meddelar härmed att han, om den föreslagna avknoppningen genomförs, har för avsikt att överlämna rollen som VD för Tobii.

Styrelsen meddelar att Fredrik Ruben, för närvarande VD för affärsområdet Tobii Dynavox, är tilltänkt VD för det fristående Tobii Dynavox, och att Anand Srivatsa, för närvarande VD för affärsområdet Tobii Tech, är tilltänkt efterträdare som VD för Tobii.

”Efter 20 år vid rodret är denna uppdelning ett naturligt tillfälle för mig att lämna över VD-rollen till inte bara en utan två nya starka krafter”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii. ”Mitt hjärta finns hos både Tobii och Tobii Dynavox, och jag har för avsikt att fortsätta vara djupt involverad och bidra till deras fortsatta framgångar.”

I samband med den planerade integrationen av Tobii Pro och Tobii Tech har Tom Englund (för närvarande VD för affärsområdet Tobii Pro och vice VD för Tobii) meddelat att han avser lämna Tobii. Tom planerar att stanna kvar hos Tobii fram till hösten för att underlätta integrationen och överlämnandet.

Två starka bolag
Tobii Dynavox är världens ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel med branschens bredaste och mest avancerade portföljen av lösningar och servicefunktioner. Tobii Dynavox har en andel på nära 40 % av den globala marknaden för kommunikationshjälpmedel. År 2020 uppgick Tobii Dynavox intäkter till 894 miljoner kronor, med en EBIT-marginal på 14 %.

Tobii Pro och Tobii Tech är världsledare, såväl sett till marknadsposition och teknik som till immateriella rättigheter, inom eyetracking-lösningar för ett brett spektrum av branscher och tillämpningar. På proformabasis har dessa två företag tillsammans uppnått en organisk intäktsökningstakt på 21 % per år under åren 2014–2019[2]Tobii har gjort stora investeringar för att bygga upp starka och hållbara positioner i denna snabbväxande marknad. Goda utsikter för kraftig intäktstillväxt och attraktiva marginaler skapar utmärkta förutsättningar för Tobii att realisera värdet på denna position under de kommande åren.

Tidslinje
Om förberedelserna och marknadsförhållandena tillåter är planen att dela ut och börsnotera Tobii Dynavox under fjärde kvartalet 2021. Vid en utdelning kommer Tobiis aktieägare att få aktier i Tobii Dynavox i proportion till sitt aktieinnehav i Tobii. Tobii har för avsikt att informera om förberedelserna och ge en mer detaljerad tidsplan i samband med kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021. Det finns dock ingen garanti för att ett beslut om att fullfölja Lex Asea-utdelningen och att notera Tobii Dynavox kommer att fattas.

Inbjudan till webbsändning
Tobii presenterade kvartalsrapporten för det första kvartalet den 29 april 2021 kl. 07.00. En webbsändning är planerad 10.30–12.00 för att ge tid för frågor om den planerade avknoppningen och noteringen av Tobii Dynavox.

Tobiis koncernchef Henrik Eskilsson, CFO Magdalena Rodell Andersson och VD för affärsområdet Tobii Dynavox Fredrik Ruben kommer att presentera och kommentera rapporten och den planerade avknoppningen.

Ansluta till webbsändningen genom att logga in och registrera dig i Microsoft Teams-tjänsten några minuter innan presentationen börjar. Det kommer att vara möjligt att ställa frågor via chatten. Om du vill ställa frågor muntligt kan du skicka en begäran till IR@tobii.com.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Tobiis webbplats. Kvartalsrapporten och en inspelning av webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på samma webbplats efter presentationen och webbsändningen.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021, kl. 07.00.

[1] Lex Asea ger skattebefrielse för utdelning av aktier i dotterbolag i vissa fall.

[2] År 2020 har exkluderats då intäkterna drabbades hårt av pandemin.

Kontakt

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.