Tobii förvärvar Phasya för att bredda erbjudandet inom fordonsindustrin och andra marknadsområden

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Tobii, världsledare inom eyetracking, meddelar idag att de har tecknat ett avtal om att förvärva Phasya, en innovativ leverantör av programvara för att följa fysiologiska och kognitiva tillstånd som påverkar mänskligt beteende.

Med branschledande precision analyserar Phasyas AI-baserade programvara biometriska signaler från eyetracking eller hjärtfrekvenser för att bestämma kognitiva tillstånd så som exempelvis trötthet, kognitiv belastning och distraktion. Företagets algoritmer är nödvändiga komponenter i alla Driver Monitoring-system (DMS) för att förstå förarens tillstånd, som i sin tur påverkar säkerhet, förarupplevelse och komfort. Phasyas lösningar kan också användas inom industrier som flyg, järnväg och konsumentelektronik. Deras system bygger på mer än ett decennium av ledande forskning i samarbete med University of Liège, Belgien.

Motivering till förvärvet
Phasyas teknik och långa erfarenhet av utveckling och validering av algoritmer för att bedöma kognitiva tillstånd kompletterar på ett mycket bra sätt Tobiis expertis och eyetracking-teknik. Detta stärker Tobiis Driver Monitoring-system, Tobii DMS, som lanseras idag. Det skapar även nya möjligheter för att använda information om kognitivt tillstånd på flera av Tobii’s marknader, till exempel VR, AR, beteendestudier och gaming, vilket ger betydande synergier. Företaget samarbetar för närvarande med ett antal bil-, teknik- och flygkunder, samt ledande industriassociationer, vilket ger värdefulla relationer för Tobii och Phasya att bygga vidare på.

Phasya är tidigt i sin kommersialiseringsfas och genererar begränsade intäkter. Genom att använda sina resurser och expertis kommer Tobii att kunna accelerera kommersialisering av Phasyas produkter. Tobii förväntar sig att verksamheten kommer att skalas upp snabbt, drivet av integration av algoritmerna i Tobiis befintliga lösningar såväl som i nya applikationer, med betydande intäktstillväxt i samband med att massmarknaden för DMS tar fart under 2024/25.

”Tobii och Phasya passar perfekt strategiskt. Genom att kombinera två starka team med kompletterande expertis, produkter och kundrelationer skapas betydande synergier.” säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii. ”Vi välkomnar Phasya-teamet till Tobii-familjen och ser fram emot att tillsammans flytta gränserna för attention computing inom fordonsindustrin, VR, AR, gaming och andra marknader.”

Jérôme Wertz, VD på Phasya, säger ”Genom denna process har det blivit allt tydligare att Tobii är ett fantastiskt hem för Phasya. Genom att nyttja Tobiis organisation och starka erfarenhet av att skala företag kommer Phasyas team och lösningar att nå sin fulla potential. Vi ser fram emot att driva banbrytande innovation och introducera nya spännande möjligheter inom många branscher.”

Detaljer om förvärvet
Tobii kommer att betala ett maximalt inköpspris på cirka 4 miljoner euro, varav cirka 2 miljoner euro är beroende av prestationen under de kommande fem åren. Tobii avser att betala förvärvet kontant med befintliga medel. Förvärvet förväntas slutföras 6 augusti 2021 och Phasya kommer att konsolideras fullt ut i Tobiis externa rapportering från och med samma datum.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.30 CET den 5 augusti 2021.

Kontakt

Lina Perdius
Lina Perdius
PR and Communications Manager

lina.perdius@tobii.com
+46 70 018 78 75

Kontakt

Lina Perdius, Head of Communications, Tobii AB, tel: 070 018 78 75, e-post: lina.perdius@tobii.com

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, Driver Monitoring-system med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.

Om Phasya

Phasya specialiserar sig på mjukvara för att följa fysiologiska och kognitiva tillstånd. Dess uppdrag är för att förbättra säkerhet, prestanda, användarupplevelse och välbefinnande för människor som interagerar med utrustning och innehåll. Verksamheten är en avknoppning från University of Liege, grundad i december 2014. År 2019 fick Phasya ett innovationspris från CLEPA, EU´s branschförening av fordonsleverantörer, för sina innovationer inom programvara för Driver Monitoring-system och dess validering. Phasya har fått stöd av WSL-inkubatorn och flera investerare som Gesval, ScaleFund, Noshaq, W.IN.G och Be Angels-medlemmar. För mer information: www.phasya.com