Tobii, världsledaren inom eyetracking, gör entré på fordonsmarknaden med sitt nya DMS-system

Tobii Tech
Pressmeddelande
Regulatorisk

Tobii AB (publ) lanserar idag sitt nya Driver Monitoring-system, Tobii DMS, förvärvet av Phasya och flera nya partnerskap, primärt riktat mot massmarknaden för fordonsintegrationer.

Under de senaste 20 åren har Tobii byggt en global ledarposition inom eyetracking och attention computing över ett flertal marknader och områden, bland annat inom medicinteknik, beteendestudier, VR/AR och gaming. Nu adderar Tobii ytterligare ett strategiskt och snabbväxande fokusområde till portföljen genom att anpassa sin världsledande eyetracking-teknologi efter behoven hos fordonstillverkarna (OEMs) inom fordonsindustrin. Utvecklingen av Tobiis Driver Monitoring-system (DMS) påbörjades under 2019, är tillgängligt från hösten 2021 och är redo att användas i samband med att massmarknaden förväntas ta fart år 2024–2025.

Dagens tillkännagivande inkluderar även ett förvärv av Phasya, nya samarbeten med ledande leverantörer och OEM-kunder inom fordonsindustrin samt nya kommersiella partnerskap med Sunny SmartLead och Nviso för att ytterligare stärka Tobiis erbjudande.

”Med utgångspunkt i Tobiis ledarskap inom innovation och unika erfarenhet av att effektivt integrera och skala eyetracking-lösningar på globala massmarknader är vår långsiktiga ambition att bli en ledande DMS-leverantör”, säger Anand Srivatsa, affärsområdeschef för Tobii Tech. ”För att möta de lagkrav som påskyndar marknadstillväxten för DMS bygger vi vidare på vår erfarenhet och vårt kunnande inom utveckling av innovativa och marknadsledande lösningar.”

Tobiis fordonserbjudande
Tobii DMS är en AI-baserad lösning som levererar datapunkter om förarens uppmärksamhet och trötthet, förbättrar trafiksäkerheten och gör förarmiljön mer intuitiv. Genom att använda unik expertis som sträcker sig från hårdvarukomponenter och algoritmer till fullständig systemdesign kommer Tobii leverera en innovativ lösning för DMS-marknaden som möter behoven från OEM-tillverkare och nyckelpartners.

Tobii erbjuder redan marknadsledande eyetracking-lösningar till bilindustrin för olika forsknings-, kvalitets- och optimeringsändamål. Det har resulterat värdefull erfarenhet och kundrelationer för utvecklingen av Tobii DMS samt skapat unika synergier mellan DMS-erbjudandet och andra delar inom Tobii.

Förvärv för att bredda fordonsportföljen
Tobii meddelar även idag förvärvet av Phasya, en ledande leverantör med tolv års erfarenhet av att utveckla och validera avancerade algoritmer för att följa fysiska och kognitiva tillstånd som påverkar mänskligt beteende. Detta är värdefullt i stora delar av Tobiis produktportfölj och i synnerhet för att komplettera företagets utbud till OEM-tillverkare inom fordonsindustrin. Förvärvet gör Tobii till ledande inom vad som ses som en nyckelfunktion och som efterfrågas av de flesta OEM-tillverkarna.

Nya partnerskap som stärker Tobiis DMS-erbjudande

  • Tobii har etablerat samarbeten med flera globalt ledande leverantörer inom fordonsindustrin och OEM-kunder, som syftar till att utvärdera och utveckla gemensamma lösningar kring Tobii DMS. Våra partners värderar Tobiis kompetens och långa erfarenhet som världsledande leverantör av kostnadsoptimerade hårdvaru- och mjukvarulösningar för eyetracking.
  • Ett nytt partnerskap med den ledande optik-leverantören Sunny SmartLead gör det möjligt för Tobii att leverera en DMS-lösning optimerad för en av världens mest avancerade och mest använda optiska lösningar. Tobii och Sunny SmartLead kommer gemensamt adressera kunder och leverera en optimerad och skalbar lösning.
  • Ett partnerskap med Nviso, ledande inom Human Behavior AI, för ett kombinerat erbjudande och expertis inom Driver och Occupant Monitoring Systems (OMS). Samarbetet belyser de ökade möjligheterna att kombinera lösningar för In-Cabin Sensing med nya AI-baserade funktioner, såsom analys av passagerare, detektion av känslotillstånd, överkroppsanalys samt objekt- och gestdetektering.

För mer information om Tobiis fordonserbjudande, besök: Tobii.com/automotive

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.30 CET den 5 augusti 2021.

Kontakt

Lina Perdius
Lina Perdius
PR and Communications Manager

lina.perdius@tobii.com
+46 70 018 78 75

Kontakt

Lina Perdius, Head of Communications, Tobii AB, tel: 070 018 78 75, e-post: lina.perdius@tobii.com

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, Driver Monitoring-system med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.