Tobii AB (publ) utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2019/2022-obligationer

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Tobii AB (publ) (“Emittenten”) har sedan tidigare emitterat säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall den 21 februari 2022, ISIN SE0012230076 (“Obligationerna”). Emittenten har idag formellt utnyttjat sin rätt till frivilligt förtida inlösen av Obligationerna (“Förtida Inlösen”) i enlighet med klausul 11.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) i villkoren för Obligationerna och Obligationerna kommer bli förtidsinlösta till ett pris motsvarande 100,575 procent av det nominella beloppet per Obligation plus upplupen och obetald ränta till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 21 oktober 2021.

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen och obetald ränta, kommer att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldboken som förs av Euroclear Sweden, vid stängning på avstämningsdagen som är den 14 oktober 2021. I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm, och tilltänkt sista dag för handel är 12 oktober 2021.

Kontakt

Kontakt

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii Group, tel: +46 (0) 72 219 82 15, e-post: henrik.mawby@tobii.com

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland 98 av världens 100 mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, Driver Monitoring-system med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.