Nytt antal aktier och röster i Tobii

Tobii Group
Pressmeddelande
Regulatorisk

Stockholm – 29 maj 2015 – Antalet aktier och röster i Tobii har ökat med 2 685 150 till följd av nyemission av aktier genom utnyttjande av övertilldelningsoptionen i enlighet med erbjudandet i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. 

Aktierna har överförts till de institutionella investerare som tidigare ställt aktier till förfogande för leverans till de investerare som tilldelades aktier i samband med erbjudandet. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 635 801,873847 SEK.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 87 613 033 aktier och röster i bolaget.

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015, kl. 15.00.

Kontakt

För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post: sara.hyleen (@) tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com.