SMI och Tobii löser rättstvister och enas om licens för Tobiis patentfamilj

Tobii Group
Pressmeddelande

Stockholm och Teltow / Berlin den 6 juni 2013 – SensoMotoric Instruments (SMI) och Tobii Technology har löst tvister om intrång och giltighet av Tobiis patentfamilj kring ”regions of interrest” (EP 1 562 459) och har tecknat ett licensavtal avseende denna patentfamilj.

För mer information om SensoMotoric Instruments, besök www.smivision.com

För mer information om Tobii Technology, besök www.tobii.com

Kontakt