Tobii Eye Gaze Learning Curve – ett stöd i utvecklingen av språklig och kommunikativ förmåga med hjälp av ögonstyrning

Tobii Dynavox
Pressmeddelande

Stockholm, Okt. 12, 2012 — Tobii Assistive Technology Inc., världsledande inom eye-tracking alternativ och kompletterande kommunikations- och hjälpmedelsteknik har idag annonserat skapandet av Tobii Eye Gaze inlärningskurva, ett stegvis, planat, komponentbaserat, undervisnings- och utbildningsavsnitt för ögonstyrning och Gaze Interaction. Genom noggrant utvecklade undervisnings- och utbildningstekniker, mjukvara och förslag till vårdgivare, kan personer av alla fysiska och kognitiva förmågor få tillgång till fördelarna med ögonstyrning, samtidigt som lärandet förblir roligt och berikande på alla plan.

Fram till nu fanns tillgång till Eye Control och Gaze Interaktion inom hjälpmedel för dem som omedelbart kunde förstå de kunskaper som behövs för att använda ett ögonkontrollerat alternativ och en Augmentative kommunikation (AAC)-enhet. Genom Tobii Eye Gaze inlärningskurva, kan individer av praktiskt taget alla fysiska eller kognitiva nivåer ha förmåga att använda sig av ett steg-för-steg tillvägagångssätt för att lära sig ögonstyrning. Alla kan få den nivå av stöd som de behöver för att lyckas.