Tobii: Eyetracking i fordon förbättrar säkerheten

Tobii Tech
Pressmeddelande

– Kravet på effektiva och stabila varningssystem i fordon ökar och det känns extra kul att kunna visa upp de framsteg vi gjort inom området, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii Technology. Ögonen är det allra bästa måttet på en förares uppmärksamhet eller trötthet och Tobiis plattform ger helt nya förutsättningar för att identifiera och varna vid kritiska tillstånd. Det gör det särskilt intressant för fordonstillverkare som vill kunna erbjuda det allra bästa inom säkerhet.

I Europa orsakar trafikolyckor cirka 35000 dödsfall årligen, enligt Eurostat. Man uppskattar att så mycket som 25 procent av alla dödsolyckor orsakas av förare som somnar vid ratten. I USA är antalet dödsfall i trafiken cirka 41000 per år enligt den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten, NHTSA.

– De senaste åren har Tobii fokuserat på att utveckla sin teknologi för att kunna erbjuda fordonsindustrin en stabil och kostnadseffektiv lösning som kan förbättra de system som varnar vid sömnighet eller distraktion. Och vi har kommit långt: Med rätt partner inom fordonsindustrin kan denna kritiska teknologi finnas tillhands för konsumenter på ett par års sikt, säger Eskilsson.

Tobiis plattform har både testats i fordon och granskats av experter inom fordonsbranschen. Dessa tester har påvisat ett mycket stabilt och robust system. Sensorer registrerar förarens ögon och deras öppenhetsgrad, information som kan trigga ett larm när förarens tillstånd blir kritiskt. Mättalen är väldigt exakta. Därigenom får föraren hjälp att hålla sig alert eller uppmanas att ta en paus och potentiella olyckor kan förebyggas.

Tobiis varningssystem för trötthet och distraktion möter fordonsindustrins höga krav på tillförlitlighet i varningssystem:

  • Sensorerna identifierar alla ögon, oavsett form, färg eller om föraren har glasögon eller solglasögon, skägg, hatt eller annat som påverkar ansiktets utseende
  • Ögonigenkänningen är helt automatisk och kräver inga särskilda inställningar.
  • Systemet tillhandahåller en oavbruten ström av information oberoende av omgivande ljus- och väderförhållanden, eller om föraren ser åt sidan eller blundar.

Utöver att vara en del av fordonets säkerhetssystem kan eyetracking förbättra förarens helhetsupplevelse:

  • Ögonstyrning av fordonets informations- och underhållningssystem innebär att föraren kan ändra inställningar med en enkel ögonrörelse.
  • Ögonigenkänning möjliggör för automatiska anpassningar till den enskilde förarens inställningar. 
  • Instrumentpaneler och displayer som föraren inte tittar på kan automatiskt släckas/dämpas för att inte distrahera i onödan.

Se en demonstration av Tobiis plattform för detektion av trötthet och distraktion i fordonstester på YouTube.

Kontakt