Tobii Sono Flex finns nu även för Android™

Tobii Dynavox
Pressmeddelande

Med den nytillkomnaAndroid-appen fortsätter Tobii Sono Flex att överbrygga klyftan mellan konsumentelektronik och dedikerade kommunikationshjälpmedel. Sono Flex finns nu tillgängligt för både Android, iPad,iPhone och PC, vilket ger både befintliga och nya AKK-användare, en reell valfrihet att använda de smartphones, elektroniska läsplattor, persondatorer, och dedikerade kommunikationsapparater som passar deras behov och budget.

För mer information på engelska om Sono Flex som kan du besöka Sono Flexs produktsida på tobii.com eller den specialsida som skapats med mycket utförlig infomation om själva appen.

Kontakt