Tobii Studio 2.3 med förbättrad filterfunktionalitet

Tobii Pro
Pressmeddelande

Idag lanserar Tobii Technology en ny version av Tobii Studio 2.3, med förbättrade möjligheter att hantera filter på ett flexibelt sätt. Möjligheten att kombinera lågpass-filter med en funktion för I-VT klassificering är särskilt intressant för forskare som använder Tobii TX300 Eye Tracker.

Kontakt