Tobii Studio 3.0 nu med stöd för AOI:er i dynamiska medier

Tobii Pro
Pressmeddelande

Idag lanserar Tobii Technology en ny version av Tobii Studio 3.0, med ett nytt AOI-verktyg som stöder både statiska och dynamiska Areas Of Interest i en rad olika stimuli. Den här funktionaliteten är extra intressant i ögonrörelsestudier som involverar dynamiska webbsidor och film.

Kontakt